home

JPanoramaMaker - manuál

jPanoramaMaker's logo
¨

Okno spojování fotek

Toolabar

Zobrazíte jej stisknutím  F1 v okně na spojování fotek, skrývá se křížkem nebo proste kliknutím na main window.
 • add fotos -  přidá fotku/fotky  do projektu
 • export - exportuje projekt podle zvolených pravidel (edit perspektive,bigest,smallest0
 • edit perspektive - volba. Je li zvolena, pak je projekt spojen a předán oknu pro zalomení perspektivy. (mezi těmito fázemi není uložen!!)
 • save - uloží projekt. Ve výsledném souboru je uložen zoom a posun projektu po ose x a y a počet fotek.. Pak pro každou fotku její umístění (POZOR CESTA JE ABSOLUTNÍ!!! POKUD FOTKU PŘESUNETE, MUSÍTE ZMĚNIT I CESTU K NÍ V TOMTO SOUBORU!!!),  Levá a pravá změna jasu, levá a pravá hodnota alpha a levá a pravá hodnota jitter, x a y pozice v projektu.
 • load - načte předchozí uložený projekt. Vypisuje chybové hlášky o nenalezených souborech do konzole.
 • new - odstraní všechny fotky z projektu.
 • biggest - určuj že budou exportovány všechny fotky. A žádná informace nebude oříznuta.
 • smallest - určuje že panorama bude ořízlé. - nepřepíná se pak do deformace horizontu.
 • show rectangle - nakreslí do projektu (dočasný) červený obdélník ukazující míru oříznutí.
 • maxalpha - set to all - nastaví všem pravým a levým hodnotám alpha všech fotek tuto hodnotu.
 • blur edges - je li zvoleno, pak při exportu nejsou rozmazány hrany (vhodné třeba při spojování map)
 • zoom - ncmnt:)
 • reset movement zastaví posouvání obrazovky a přesune celý projekt na  pozici [0,0]
 • ? -  zobrazí about dialog
 • show edges - ukáže hrany fotek (středy přechodů). Občas hold nejsou vidět a občas může být někde chyba kterou tímto odhalíte.
 • get size - zobrazí dialog s velikostmi, jakou bude mít exportované panorama. Někdy sem s i to asi potřeboval někam psát:)
 • save deformation coords - uloží deformační body projektu, pro budoucí použití v editoru deformace horizontu,. do souboru.
 • switch to perspectivr window - přepne do okna deformace horizontu
 • autosort - poskládá fotky tak jak byli do projektu přidány za sebe. Hodí se tak možná na skládání obvodu trajanova sloupu . Možná časem rozšířím o automatické spojení.

hlavní PopUpMenu

zobrazeno kliknutím pravím tlačítkem  myši na fotku.
 • brightnes  - otevře dialog brightness
 • preview alpha - ukáže jak bude vypadat spoj kliknute fotky s jejími sousedy po exportu.
 • move up - přesune kliknutou fotku o jedna výše v poli fotek
 • move down - přesune kliknutou fotku o jedna níže v poli fotek
Move up a down je velice důležité. Někdy se spoj nedá vyhladit dokonale bez těchto posuvů. Víceméně určují zda se použije okraj souseda nebo kliklé fotky.
 • remove - odstraní vybranou,kliklou fotku
 • auto brightness computing - otevře dialog atomatyického vyvažování ostrosti.


Dialog brightness

zavírá se křížkem. Storno změn neexistuje
 • brightnes - left - přidá/odebere zvolenou konstantu k/od jasu levé hrany obrázku. Ostrost je pak plynule interpolována doprava.
 • brightnes - right -to stejný ale zprava doleva
 • maxAlpha - left - nastaví maximální hodnotu překrivu  pro kontakt s levým sousedem
 • maxAlpha - right - to stejný ale s pravým
 • jitter - left/right - nic to nedělá. mělo to být na to aby přechod mezi sousedy nebyl plynulá, svislá linie, ale aby trošku osciloval. Není to zatím potřeba tak jsem to neimplementoval.

Dialog auto brightness computing

zavírá se křížkem. Storno změn neexistuje
 • only this one... -    bude se počítat pouze na vybrané fotce, s jejímu sousedy. Případně na jejích sousedech (záleží na metodě)
 •  all - bude se počítat na všech snímcích. Začne se od prvního, spočítá se jeho rozdíl ostrosti se sousedy a nastaví se mu (+ případně jeho sousedům) Poskočí se ZA souseda a počítá se dál. Moc to nefunguje a radši to dělejte pro vybrané snímky ručně.
 • only left -  Zpočítá se pouze  rozdíl s levým sousedem.
 • only right -  Zpočítá se pouze  rozdíl s pravým sousedem.
 • both - zpočítá se rozdíl nalevo i na pravo.
 • put all the diff... - přidá veškerý nalezený rozdíl ostrosti   na stranu/strany  kliknutého snímku.
 • divide the diff... -  rozdělí  nalezený rozdíl mezi pravou/levou stranu vybrané fotografie a levou/pravou stranu pravého/levého souseda  (to pravá levá je ve SPRÁVNÉM pořadí)
 • avg - jako rozdíl ostrosti se použije průměrný rozdíl ostrosti
 • median - medián...měli jste na střední matiku ?-)
 • most often - jako rozdíl ostrosti se použije nejčastěji se vyskytující rozdíl.
 • set - spustí proceduru. výpočtu. Vždy počkejte až se projeví změna....

Dialogy affine transformations

a) Dialog affine transformations

-storno=krížek
-jepvoleno klikání mimo dialog během jeho zobrazení. Toto bylo ponecháno pouze pro zachování možnosti  posouvat obrázek. RAdši  NEKLIKEJTE  na jiné obrázy nebo mimo. 


a) Dialog clip iamge

-storno jiz neexistuje
-jedná se o oříznutí transformovaného obrázku do červenéjho obdélníku

Okno deformace horizontu


Dialog analyze image for coords

zavira se krizkem
Moc to nefunguje často to používám jen pro spočítání šířky jednotlivé fotky (což je nezbytný údaj prodeformaci obrázku )
 • export points -Pro různé obrázky se hodí různé volby.... Často používám peers
 • tolerance - kolik  *100%  minimálně nebílých pixelů ve vzorku musí být nebílých aby to byl platný vzorek
 • precision - jak moc nebílí pixel je ještě bílý
 • sample length - délka vzorku
 • min  "cross" distance - se použije při odfiltrovávání 'primary coords'  které jsou příliš blízko  sebe.
 • color precision -to už nevim...
 • analyze - spustí analýzu. Předchozí primary points budou ztraceny.

Okno primary data operations...

storno=křížek
Pokud je tento dialog  otevřený,  a je kliknuto do pole  s obrázkem ("na obrázek") tak s ev polích x,y,z objeví hodnoty tohoto bodu, které se dají přidat do seznamu (!)
 • seznam bodů  - zde jsou vypsány všechny deformační body. Mluví li se o vybraném bodu, je z  vybrán v tomto seznamu.
 • load - načte seznam bodu (i s výškou fotky).
 • save - uloží seznam bodů (i s výškou fotky)
 • draw - klávesa 'd' vykreslí vybraný bod
 • edit selected -klávesa 'e'  přepíše bod do editačních polí x,y,z. klávesa 'r' vymaže všechny černé kříže
 • delete- smaže vybraný bod (klávesa 'del')\
 • single photo height - výška jedné fotky v panoramatu
 • try - nakreslí čáru délky výška z vybraného bodu (pro kontrolu)
 • x, - x-ová souřadnice  bodu
 • y - y-ová souřadnice  bodu
 • z - +1 pokud je to spodní bod, -1 pokud je to bod v horní řadě
 • add - přídá tento bod na konec seznamu
 • replace - nahradí vybraný bod tímto bodem (z hodnot x,y,z)
 • draw - nakreslí tento editovaný bod
 • insert before - vloží před vybraný bod.
 • finished...will be transformed - transformuje primární body na  deformací body (téměř ekvivalence....jen si to něco dopočítá)